ALT İŞVERENLE ÇALIŞMAK

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Asıl işveren, alt işverenle çalışmak ile sigortalı personellerin, alt işverende işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, alt işverenle  birlikte SGK ile ilgili yükümlülükleri bulunmaktadır.

SGK Teşvik Alt İşveren

Alt İşveren İle Çalışmak, Asıl İşverenin Yükümlülüklerini Kaldırmaz

Asıl işveren, 5510 sayılı kanunun yüklediği tüm görevleri alt işverenin yerine getirip getirmediğini kontrol etmek zorundadır. Unutmayın alt işverenle çalışmak ile bu yükümlülüğü de asıl işveren de almış olur.

İş Yerlerinin Alt İşveren İle Çalışması Hâlinde Yükümlülükleri

Bir işveren olarak sizden iş yerinizde yürüttüğünüz mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denir.

Örneğin, yapımını üstlendiğiniz inşaat iş yerinde duvarların örülmesi, sıvanın yapılması işlerini çalıştırdığı sigortalılarla yapan kişi sizin alt işvereniniz olur.

Alt işveren, asıl işveren olarak sizin iş yerinizde çalıştırdığı sigortalıları,  SGK’dan alacağı özel bir numara ile asıl işveren olarak kayıtlı olduğunuz dosyadan bildirir. Bunun için alt işverenin asıl işveren olarak sizinle yaptığı sözleşmeyi SGK’ya ibraz etmeniz gerekir.

Alt işveren, mevzuattan doğan yükümlülüklerini asıl işveren olarak size ait iş yeri sicil numarasına ilave olarak verilecek 3 haneli alt işveren numarası ile sizin iş yeri dosyanız üzerinden yerine getirir. Alt işveren adına SGK’da ayrıca iş yeri dosyası açılmaz.

Sigortalıların, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi asıl işveren olarak siz, 5510 sayılı Kanunun yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumlu olacaksınız. Bir başka anlatımla 5510 sayılı Kanunun işveren olarak size yüklediği tüm görevleri alt işverenin yerine getirip getirmediğini kontrol etmek zorundasınız.

Örneğin alt işverene hak edişlerini öderken, alt işverenin çalıştırdığı sigortalıların primlerini ödeyip ödemediğinin kontrolü asıl işveren olarak size ait olacaktır. Alt işveren çalıştırdığı sigortalıların primlerini ödememiş ise, söz konusu primleri, alt işverene ödeyeceğiniz hak edişten kesip SGK’ya ödenmesini sağlamalısınız.

BİLGİ

Alt işverenin kendi yürüttüğü faaliyet dolayısıyla hazırlayacağı risk değerlendirmesini ve acil durum eylem planını asıl işveren olarak muhafaza etmeli ve kendi yürüttüğünüz faaliyetlere ilişkin hazırlanmış risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planları ile ilgili uyumunu sağlamalısınız.

Alt işverenlerinizin çalışan sayıları ile sizin çalışan sayınızın toplamının 50’nin üzerinde olması hâlinde, birlikte iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmalısınız. Alt işvereninizin çalışan sayısının 50’nin üzerinde olması hâlinde alt işvereniniz tarafından kurulan iş sağlığı ve güvenliği kuruluna temsilci atamanız; sizin çalışan sayınızın 50’nin üzerinde olması durumunda ise tarafınızdan kurulacak iş sağlığı ve güvenliği kuruluna alt işvereninizin temsilci ataması gerekecektir.

FİRMANIZA NASIL KAZANÇ SAĞLADIĞIMIZI ÖĞRENİN !

Size SGK teşvik hesaplama programı hakkında daha fazla bilgi verebilmek için 20 dakikanızı bize ayırın. Firmanıza nasıl kazanç sağladığımızı anında kanıtlayalım. Firmanızın maliyetlerini düşürmek ve daha fazla kazanç elde etmek için şimdi ziyaret talep formunu doldurun ya da bizi arayın.

BİZE ULAŞIN

Lütfen bize yazın. Size en kısa zamanda cevap vereceğiz.

Gönderiliyor
SGK-TESVIK.COM 2024Turksab

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?