İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşveren, iş kazası ve meslek hastalığı için işçinin sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetini sağlamakla yükümlüdür.

SGK Teşvik Rehberi İş Kazası

Sigortalı İşçi Çalıştıran İşveren, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tedbirlerini Almalıdır

İşveren, iş kazası ve meslek hastalığı risklerini azaltacak tedbirleri almak zorundadır. İş güvenliği uzmanları ile bu riskleri tespit edip, önlemlerin alınmasını sağlamalı. Bu tedbirler düzenli kontrol edilmeli ve iyileştirilmelidir. Bununla birlikte çalışanlara iş kazası konusunda eğitimler verilmelidir.

Sigortalının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Geçirmesi Hâlinde İşveren Yükümlülükleri

İş Kazası ve Meslek Hastalığını Bildirim Yükümlülüğü

İş kazasının bildirilmesi işveren tarafından Kolluk Kuvvetlerine veya yetkili makama derhâl, SGK’ya ise kazadan sonraki 3 iş günü içinde yapılmalıdır. İş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi hâlinde, bildirme süresi iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde başlar. Meslek hastalığı ise işveren tarafından öğrenildiği tarihten itibaren (öğrenildiği gün dâhil) 3 iş günü içinde SGK’ya bildirilmek zorundadır.
İşveren süresinde bildirim yapmaz ise, bildirim tarihine kadar sigortalıya  ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği SGK tarafından işverenden tahsil edilir. SGK’ya bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı konusunda SGK denetim elemanları vasıtasıyla soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonrasında yazılı yapılan bildirimlerin gerçeği yansıtmadığı ya da olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, SGK tarafından sigortalıya yapılan tüm yersiz ödemeler gerçeğe aykırı bildirim yapanlardan geri alınır.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Hâlinde Sigortalıya Yardım Yükümlülüğü

Sigortalınız iş kazasına uğramış ya da meslek hastalığına tutulmuş ise, sigortalıya sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhâl  sağlamakla yükümlüsünüz. Örneğin, iş kazası geçiren ve yaralanan işçiye ilk
yardımı yapmak ya da işçiyi sağlık tesisine ulaştırarak tedavisine başlamasını sağlamalısınız. SGK yaptığınız ve belgelere dayanan sağlık hizmeti giderlerini size ödeyecektir. Belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya gecikmesinden dolayı, genel sağlık sigortalısının tedavi süresinin uzamasına veya malul kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan işverenin, SGK’nın bu nedenle yaptığı her türlü sağlık hizmeti giderini ödemekle yükümlü olduğunu unutmayınız.

CEZA YEMEYİN !

İşçinizin iş kazası geçirmesi halinde derhal kolluk kuvvetlerine ve kazadan sonraki 3 işgünü içinde SGK’ya bildirmelisiniz. Bu bildirimin yapılmaması durumunda işyerinin tehlike sınıfına göre idari para cezasıyla karışılabilirsiniz. Ayrıca sigortalıya SGK’nın yapmış olduğu masrafların (sağlık yardımları ve sigortalıya veya yakınlarına yapılan ödemeler) tarafınıza rücu edilmesi söz konusu olabilir.

BİLGİ

Çalıştırdığınız sigortalıların iş kazası geçirmesi halinde durumu kazayı izleyen 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmelisiniz. Kaza geçiren sigortalıya gerekli sağlık yardımını derhâl yapmalısınız. Yaptığınız masrafları belgelendirmek kaydıyla daha sonra SGK’dan alabilirsiniz.

FİRMANIZA NASIL KAZANÇ SAĞLADIĞIMIZI ÖĞRENİN !

Size SGK teşvik hesaplama programı hakkında daha fazla bilgi verebilmek için 20 dakikanızı bize ayırın. Firmanıza nasıl kazanç sağladığımızı anında kanıtlayalım. Firmanızın maliyetlerini düşürmek ve daha fazla kazanç elde etmek için şimdi ziyaret talep formunu doldurun ya da bizi arayın.

BİZE ULAŞIN

Lütfen bize yazın. Size en kısa zamanda cevap vereceğiz.

Gönderiliyor
SGK-TESVIK.COM 2024Turksab

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?