SİGORTALIYI BİLDİRME

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, işverenin sigortalıyı bildirme yükümlülüğü vardır. Kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlere, verilmesi gereken belgelere göre çeşitli idari para cezaları uygulanır.

SGK TEŞVİK REHBERİ

Sigortalı İşçi Çalıştıran İşveren, Hem Kendi Kazanır Hem de Ülkesine Kazandırır

Sigortasız işçi çalıştırmak, sigortalı çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve  risklidir. Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti ödeyeceğiniz  primin yaklaşık 10 katıdır. Ayrıca sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderler sizden talep edilir.

Sigortalıyı Bildirme Yükümlülüğünüz

Sosyal güvenlik mevzuatına göre; iş sözleşmesi ile çalışan kişi sigortalı sayılır. İlk defa işçi çalıştırmaya başlamış iseniz, çalıştırdığınız sigortalıları bildirmek için 1 ay zamanınız vardır. Ancak 1 aylık süre geçtikten sonra iş yerinde çalıştırdığınız sigortalıyı, en geç çalışmaya başladığı günden 1 gün önce SGK’ya bildirmek zorundasınız. Sigortalının işe giriş bildirimi elektronik olarak yapılabilir.

Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, sigortalıyı bildirmek işverenin en önemli yükümlülüğüdür. SGK, denetim elemanları, yargı kararı ya da başka  kurumlardan aldığı bilgilere göre sigortasız işçi çalıştırdığınızı tespit ederse, SGK’ya bildirilmeyen her sigortalı için 2 asgari ücret ceza ödemek zorunda kalırsınız.

Eğer, yasal süresi geçtikten sonra ancak SGK tespit etmeden önce sigortalıyı kendiniz bildirirseniz, ödeyeceğiniz idari para cezası her bir işçi için 1 asgari ücrete düşer.

Sigortasız işçi çalıştırmanın işveren açısından en büyük risklerinden biri, sigortasız işçinin iş kazası geçirmesi ya da meslek hastalığına  tutulmasıdır. Bu durumda, SGK sigortasız çalışan kazalıya ya da ölümü hâlinde ailesine gerekli parasal edimleri ve sağlık hizmetlerini sağlar. Ancak kazalının kendisine yapılan tüm ödemeler ile sağlık masraflarını, kendisine ya da ailesine bağladığı tüm geliri peşin sermaye değeri üzerinden işverenden talep eder. Bu tutarlar, kimi zaman milyon TL seviyesine ulaşabilmekte ve işverenler için büyük bir ekonomik yıkımla sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle, çalıştırdığınız kişiyi SGK’ya yasal süresi içinde bildirmeyi ihmal etmeyiniz. İş kazası kişinin işe başladığı ilk gün de meydana gelebilir ve bu durumda büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalabilirsiniz.

İşveren olarak

 • İşyerinizi en geç işçi çalıştırmaya başladığınız gün işyeri bildirgesi ile,
 • Çalıştırdığınız işçiyi en geç çalıştırmaya başladığınız tarihten 1 gün önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile,
 • Çalıştırdığınız sigortalının işten ayrılması halinde en geç 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile,
 • Ay içinde çalıştırdığınız sigortalıların prime esas kazançlarını (brüt ücretlerini), çalıştıkları gün sayılarını ve mesleklerini de içeren bilgilerini izleyen ayın 26’sına kadar aylık prim ve hizmet belgesi ile, SGK’ya bildirmelisiniz.
 • SGK’ya bildirdiğiniz işçilerinize ait sosyal güvenlik primlerini ise takip eden ayın sonuna kadar ödemeniz gerekmektedir.
 • Prim ödemelerinizi SGK’nın anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla veya kredi kartı ile yapabilirsiniz.
 • Ülkemizde işverenlerin üzerindeki mali yükleri azaltarak kayıtlı istihdamı artırmak amacıyla 17 farklı sigorta primi teşviki uygulanmaktadır. Bu teşvikler neticesinde, sosyal güvenlik primlerinin önemli bir kısmı Devlet tarafından karşılanabilmektedir.

CEZA YEMEYİN !

Mevzuata Uygun Bildirim Yapın

Kayıt dışı istihdam, çalışanların SGK’ ya hiç bildirilmemesi veya çalışma sürelerinin ya da ücretlerinin eksik bildirilmesidir.

İşyerinizde kayıt dışı istihdam tespiti halinde;

 • Yüksek idari para cezaları ile karşılaşırsınız.
 • İş kazası durumunda adli ve ağır idari sorumluluklar doğar.
 • Teşvik, hibe ve kredilerden yararlanamazsınız.

Yapılan tespitlerde;

 • Bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda 2 asgari ücret,
 • Bu süre 1 ay ise 4 asgari ücret,
 • 6 ay ise 14 asgari ücret,
 • 1 yıl ise 26 asgari ücret,
  tutarında idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu çalışmalara ait primler  gecikme cezası ve faiziyle birlikte tahsil edilir.

Çalıştırdığınız işçilerin ücretlerinin eksik bildirilmesi durumu da kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda da yine sigortalı başına her ay için 2 asgari ücret tutarında ceza uygulanmaktadır.

Çalıştırdığınız işçilerin meslek kodları, işyerinde fiilen yaptıkları işe uygun şekilde bildirilmelidir. Aksi durumda her sigortalı için 1 asgari ücret tutarında ceza ile karşılaşabilirsiniz.

BİLGİ

İşçinizin iş kazası geçirmesi halinde derhal kolluk kuvvetlerine ve kazadan sonraki 3 işgünü içinde SGK’ya bildirmelisiniz. Bu bildirimin yapılmaması durumunda işyerinin tehlike sınıfına göre idari para cezasıyla karışılabilirsiniz. Ayrıca sigortalıya SGK’nın yapmış olduğu masrafların (sağlık yardımları ve sigortalıya veya yakınlarına yapılan ödemeler) tarafınıza rücu edilmesi söz konusu olabilir.

Çalıştıracağınız kişi yabancı uyruklu ise önceden çalışma izni almanız gerekmektedir. Çalışma izni olmadan yabancı işçi çalıştırılması durumunda idari para cezası uygulanır.

Yabancıların Çalışma İzni

SGK Teşvik İşveren Rehberi

Yabancıların Çalışma İzni

Süreli Çalışma İzni : Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksine hüküm yoksa yabancının ikamet izninin süresi ile iş  sözleşmesinin veya işin süresine göre, belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok 1 yıl süreyle verilir. Söz konusu izne karar verilirken, iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınır. 1 yıllık kanuni çalışma süresinden sonra aynı iş yeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izni süresi en fazla “2 yıl” daha uzatılabilir. 3 yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere, çalışma izninin süresi en fazla “3 yıl” daha
uzatılabilir. Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra getirmiş olduğu eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da yabancının kendisi ile birlikte en az “5 yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla süreli çalışma izni verilebilir.

Süresiz Çalışma İzni : Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az “8 yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “6 yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilir.

CEZA YEMEYİN !

Mevzuata Uygun Bildirim Yapın

Kaçak yabancı çalıştırıyorsanız, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundasınız.

Çalışma izni olmaksızın bağımsız işçi çalıştığı tespit edilen yabancıya idari para cezasının yanı sıra varsa iş yeri kapatılması cezası verilir.

FİRMANIZA NASIL KAZANÇ SAĞLADIĞIMIZI ÖĞRENİN !

Size SGK teşvik hesaplama programı hakkında daha fazla bilgi verebilmek için 20 dakikanızı bize ayırın. Firmanıza nasıl kazanç sağladığımızı anında kanıtlayalım. Firmanızın maliyetlerini düşürmek ve daha fazla kazanç elde etmek için şimdi ziyaret talep formunu doldurun ya da bizi arayın.

BİZE ULAŞIN

Lütfen bize yazın. Size en kısa zamanda cevap vereceğiz.

Gönderiliyor
SGK-TESVIK.COM 2024Turksab

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?