SGK İDARİ PARA CEZALARI

İŞ YERİNİN VE İŞ YERİ KAYITLARININ DENETİMİ

İşverenler SGK mevzuatına uygun hareket etmedikleri durumda, SGK idari para cezaları ödemek zorunda kalırlar.

SGK İdari Para Cezaları

SGK Mevzuatlarına Uygun İşlem Yapın

İş yeriniz ve iş yeri kayıtlarınız SGK’nın denetim elemanları tarafından her zaman denetlenebilir. İşveren olarak yükümlülüklerinizi her işlemde kontrol eder ve yerine getirirseniz, idari para cezası ve diğer yaptırımlarla karşılaşmaktan kaçınmış olursunuz.

İdari Para Cezaları

Sigortalı işe giriş bildirgesinin işveren tarafından yasal süreyi 30 gün geçtikten sonra verilmesi durumunda;
her bir sigortalı için 1 asgari ücret idari para cezası ödenir.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin işveren tarafından yasal süreyi 30 gün geçmeden verilmesi durumunda;
her bir sigortalı için 1/4 asgari ücret idari para cezası ödenir.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin SGK tarafından tespit edilmesi durumunda;
her bir sigortalı için 2 asgari ücret idari para cezası ödenir.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesinin SGK tarafından tespit edildiği ya da kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgelerden tespit edilmesi hâlinde ilgili idarenin yazısının kuruma intikal ettiği tarihi takip eden 1 yıl içerisinde tekrarlanması durumunda;
her bir sigortalı için 5 asgari ücret idari para cezası ödenir.

İş yeri bildirgesinin yasal süre içinde verilmemesi durumunda bilanço esasına tabi iş yeri ise;
3 asgari ücret idari para cezası ödenir.

İş yeri bildirgesinin yasal süre içinde verilmemesi durumunda diğer defterlere tabi iş yeri ise;
2 asgari ücret idari para cezası ödenir.

İş yeri bildirgesinin yasal süre içinde verilmemesi durumunda deftere tabi olmayan iş yeri ise;
1 asgari ücret idari para cezası ödenir.

İş yeri bildirgesinin işveren tarafından 30 gün geçmeden verilmesi durumunda bilanço esasına tabi iş yeri ise;
3/4 asgari ücret idari para cezası ödenir.

İş yeri bildirgesinin işveren tarafından 30 gün geçmeden verilmesi durumunda diğer defterlere tabi iş yeri ise;
1/2 asgari ücret idari para cezası ödenir.

İş yeri bildirgesinin işveren tarafından 30 gün geçmeden verilmesi durumunda deftere tabi olmayan iş yeri ise;
1/4 asgari ücret idari para cezası ödenir.

Aylık prim ve hizmet belgesi /Asıl * (İşverence verilmesi) durumunda;
sigortalı sayısı başına asgari ücretin 1/5’i idari para cezası ödenir.

Aylık prim ve hizmet belgesi /Ek * işverence verilmesi durumunda;
sigortalı sayısı başına asgari ücretin 1/8’i idari para cezası ödenir.

Aylık prim ve hizmet belgesi /Ek * işverence verilmesi durumunda;
sigortalı sayısı başına asgari ücretin 1/8’i idari para cezası ödenir.

Aylık prim ve hizmet belgesi /Ek * kurumca resen düzenlenmesi durumunda;
asgari ücretin 1/2’si idari para cezası ödenir.

Denetim sonucu ortaya çıkan asgari işçilik tutarının mal edildiği her ay için;
2 asgari ücret idari para cezası ödenir.

Aylık prim ve hizmet belgesi (Ek / Asıl) (Mahkeme kararına, denetim raporu ve kamu idarelerinin belgelerine göre eksik gün ve kazanç bildirimi olması hâli) durumunda;
2 asgari ücret idari para cezası ödenir.

İş yeri kayıtlarının 15 gün içinde ibraz edilmemesi durumunda bilanço esasına göre deftere tabi işyeri ise;
12 asgari ücret idari para cezası ödenir.

İş yeri kayıtlarının 15 gün içinde ibraz edilmemesi durumunda diğer defterlere tabi iş yeri ise;
6 asgari ücret idari para cezası ödenir.

İş yeri kayıtlarının 15 gün içinde ibraz edilmemesi durumunda deftere tabi olmayan iş yeri ise;
3 asgari ücret idari para cezası ödenir.

Ücret bordrosundaki her bir geçersizlik durumunda;
asgari ücretin yarısı idari para cezası ödenir.

Defterdeki her bir geçersizlik hâli durumunda;
asgari ücretin yarısı idari para cezası ödenir.

Denetimin engellenmesi durumunda;
5 asgari ücret idari para cezası ödenir.

Denetimin engellenmenin cebir ve şiddet içermesi durumunda;
15 asgari ücret idari para cezası ödenir.

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin yasal süre içinde verilmemesi durumunda;
her bir sigortalı için asgari ücretin 1/10’u idari para cezası ödenir.

CEZA YEMEYİN !

Denetim elemanlarının 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası SGK’nın uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, iş yeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini yapmasına engel olamazlar, cebir ve şiddet uygulayamazlar; engel olanlar hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin 5 katı tutarında idari  para cezası uygulanmaktadır.

BİLGİ

İdari para cezalarını, SGK’ya itiraz etmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödemeniz hâlinde, idari para cezasının dörtte üçünü ödersiniz. Peşin ödeme, idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez.

FİRMANIZA NASIL KAZANÇ SAĞLADIĞIMIZI ÖĞRENİN !

Size SGK teşvik hesaplama programı hakkında daha fazla bilgi verebilmek için 20 dakikanızı bize ayırın. Firmanıza nasıl kazanç sağladığımızı anında kanıtlayalım. Firmanızın maliyetlerini düşürmek ve daha fazla kazanç elde etmek için şimdi ziyaret talep formunu doldurun ya da bizi arayın.

BİZE ULAŞIN

Lütfen bize yazın. Size en kısa zamanda cevap vereceğiz.

Gönderiliyor
SGK-TESVIK.COM 2024Turksab

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?