SGK KONTROL LİSTESİ

İŞ YERİNİN VE İŞ YERİ KAYITLARININ DENETİMİ

İdari para cezası ve diğer yaptırımlarla karşılaşmamak için, SGK kontrol listesi ile yapılan her işlemin kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

SGK Kontrol Listesi

SGK Kontrol Listenizi Gözden Geçirin

Sosyal güvenlik mevzuatından doğan yükümlülükleriniz ile ilgili kontrol listenizi gözden geçirin. Bu kontrol listesinden yükümlülüklerinizi her işlemde kontrol eder ve yerine getirirseniz, idari para cezası ve diğer yaptırımlarla  karşılaşmaktan kaçınmış olursunuz.

İşverenin Sosyal Güvenlik Mevzuatından Doğan Yükümlülükleri ile İlgili Kontrol Listesi

Yükümlülükler Kuruma Bildirim Zamanı Kontrol
İş yerinin bildirimi ve e-sigorta şifresi alınması En geç işçi çalıştırılmaya başlandığı gün
İş yerinin devir alınması hâlinde bildirim iş yerinin adres değişikliği hâlinde bildirim (Adres değişikliğinin aynı il sınırları içinde olması hâlinde yazılı bildirim yeterlidir.) Yeni işveren iş yerini devraldığı veya iş yerinin başka ile nakledildiği tarihi takip eden 10 gün içinde
Adi şirkete yeni ortak alınması hâlinde Yeni ortağın alındığı tarihi takip eden 10
gün içinde
Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya başka şirkete katılması durumunda Ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini takip eden 10 gün içinde
İş yerinin miras yoluyla mirasçılara intikali hâlinde Mirasçılar arasında iseniz, ölüm tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde
Sigortalı için işe giriş sağlık raporu alınması İşe başlamadan önce
Sigortalının bildirimi En geç çalışmaya başladığı gün
Sigortalı için işçi özlük dosyası düzenlenmesi (iş yeri İş Kanunu’na tabi ise) Sigortalı çalıştığı sürece
Alt işverenin, asıl işverenin iş yerinde çalıştırdığı sigortalıları,  SGK’dan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirmesi
Alt işverenin asıl işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin SGK’ya ibrazı
Sigortalıya ödenen ücretlerin yasal defterlere kaydı ve iş yeri kayıtları ile mutabakatı Her ay
Aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi İzleyen ayın 26’sına kadar
Sigorta primine esas kazanç tutarlarının doğru hesaplanması (primden istisna tutulan tutarların doğruluğunun kontrolü) Her ay
Sigorta prim teşviklerinden yararlanma koşullarının uygunluğunu kontrol etme Her ay
Eksik gün nedeninin bildirilmesi İzleyen ayın 26’sına kadar
SGK’ya gerekli asgari işçilik miktarının bildirilmesi İnşaat iş yerinin faaliyet dönemi içinde
Sigorta primlerinin ödenmesi İzleyen ayın son gününe kadar
Sigortalı ile ilgili olarak ilgili kanunlar gereği iş sağlığı ve güvenliği  tedbirlerinin alınması Sigortalı çalıştığı sürece
Sigortalının geçirdiği iş kazasının bildirilmesi Kazadan sonraki 3 iş günü içinde (Kolluk Kuvvetlerine derhâl)
Sigortalının meslek hastalığının bildirilmesi Meslek hastalığının öğrenildiği tarihten  itibaren (öğrenildiği gün  dahil) 3 iş günü içinde
Sigortalının geçirdiği iş kazasının gerçeğe uygun bildirilmesi
İş kazası geçiren sigortalıya gerekli sağlık yardımlarının yapılması Derhal
Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında sigortalının istirahatli olduğu dönemde iş yerinde çalışıp çalışmadığının bildirimi İstirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait  aylık prim hizmet belgesinin  verileceği son gün mesai bitimine  kadar
Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında sigortalının  kazanç hesabına giren döneme ilişkin  aylarda, prim, ikramiye ve bu  nitelikteki arızi ödemelerin bildirimi İstirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu  aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği  son gün mesai bitimine  kadar
Sigortalının viziteye çıktığı/istirahatin başladığı tarih  itibarıyla prim ödeme hâlinin devam  edip etmediğinin bildirimi İstirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar
Sigortalının işten çıkış bildirimi İşten ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde
Denetim elemanlarının istemesi hâlinde iş yeri kayıtlarının ibraz edilmesi Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde
Yasal defterlerin onayı Defter kullanılmaya başlamadan önce
Ücret bordrolarında iş yerinin sicil numarasının yazılmış olması Her ay
Ücret ödeme bordrosunun ilişkin olduğu ayın yazılmış olması Her ay
Ücret ödeme bordrolarında sigortalının adı soyadının yazılmış  olması Her ay
Ücret ödeme bordrolarında sigortalının sosyal güvenlik sicil numarasının yazılmış olması Her ay
Ücret ödeme bordrolarında ücret ödenen gün sayısının yazılmış olması Her ay
Ücret ödeme bordrolarında sigortalının ücretinin ve ödenen  ücretinin yazılmış olması Her ay
Ücret ödeme bordrolarında ücretin alındığına dair sigortalının  imzasının bulunması (makbuz  karşılığı ödemeler ile bankalar kanalı  ile yapılan ödemeler hariç) Her ay
İş yerine denetime gelen SGK denetim elemanlarına gerekli kolaylığın gösterilmesi Denetim esnasında
Sigortalı çalıştırmadığının bildirimi Sigortalı çalıştırmadığı takdirde, sigortalı  çalıştırmaya son verilen tarihten itibaren 15  gün içinde
Alt işverenin çalıştırdığı sigortalılar ile ilgili Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu ve ikincil mevzuatı gereği yerine getirmesi gereken tüm yükümlülüklerin bir kez de asıl işveren tarafından kontrol edilmesi Her ay
4857 sayılı iş Kanununa göre geçici iş ilişkisi çerçevesinde devir ettiğiniz sigortalınız ile ilgili Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  Kanunu ve ikincil mevzuatı gereği  yerine getirmesi gereken tüm yükümlülüklerin bir kez de devir eden işveren olarak sizin tarafınızdan kontrolü Her ay

* Buradaki her yükümlülük her zaman uygulanacak türden olmayabilir.

FİRMANIZA NASIL KAZANÇ SAĞLADIĞIMIZI ÖĞRENİN !

Size SGK teşvik hesaplama programı hakkında daha fazla bilgi verebilmek için 20 dakikanızı bize ayırın. Firmanıza nasıl kazanç sağladığımızı anında kanıtlayalım. Firmanızın maliyetlerini düşürmek ve daha fazla kazanç elde etmek için şimdi ziyaret talep formunu doldurun ya da bizi arayın.

BİZE ULAŞIN

Lütfen bize yazın. Size en kısa zamanda cevap vereceğiz.

Gönderiliyor
SGK-TESVIK.COM 2024Turksab

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?