SİGORTA PRİMİ TEŞVİKLERİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Devlet güçlü bir ekonomi için, şirketlerin büyümesi, istihdamın artmasını ve işsizliğin azalmasını belirli kanunlara çerçevesinde işvereni ve çalışanı sigorta primi teşvikleri ile destekler.

SGK Teşvik Sigorta Prim Teşvikleri

Tüm İşletmeler Şartları Sağladığı Sürece Sigorta Primi Teşviklerinden Faydalanabilir

SGK teşviklerinden, aylık prim ve hizmet belgesinin zamanında veren ve ödemesini yapan, SGK’ya borcu olmayan, kayıt dışı personel çalıştırmayan küçük ya da büyük özel sektördeki tüm işletmelerin çalışan sayısına bakılmadan sigorta primi teşvikleri alma hakları vardır.

İşverenler İçin Sigorta Primi Teşvikleri

5 Puanlık Prim İndirimi

Devlet primlerini düzenli ödeyen ve sigortasız işçi çalıştırmayan işvereni ödüllendirir. Malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanını Hazine öder.

Bunun 3 temel şartı vardır:

 • Çalıştırdığınız sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermiş olmak,
 • Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemiş olmak,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmamak.
Engelli İşçi Çalıştırma Prim Teşviki

İşyerinizde çalışma gücünün en az %40’ını kaybettiğini sağlık kurulu raporu  ile belgeleyen engelli işçi çalıştırıyorsanız, engelli işçinin sigorta primi işveren  hissesinin tamamı sigorta primine esas kazancın alt sınırı üzerinden Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Genç ve Kadın İşçi Çalıştıran İşverenlere Dönük Teşvik

Son 6 aydır bir işverene bağlı çalışmayan 18-29 yaş arası erkekleri ve hangi yaşta olursa olsun kadınları işe alırsanız, sigorta primleri işveren hissesinin tamamının 4 yıla kadar İşsizlik Sigortası Fonundan ödenir.

Bu teşvikten yararlanabilmek için aşağıda sayılan şartları yerine getirmeniz gerekmektedir:

İlk olarak, iş yerinde işe alınacak ve prim teşvikinden yararlanacak işçinin, hâlihazırdaki ortalama işçi sayısına ilave olması (yeni istihdam yaratılması) şarttır. Anılan ortalama, ilave işçinin işe alındığı tarihten önceki son 6 ayda çalıştırılan toplam işçi sayısının 6’ya bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.

Teşvikten yararlanmanın ikinci koşulu ise teşvike konu olan işçinin işe alındığı tarihten önceki 6 ay boyunca işsiz olmasıdır.

Teşvik süresi gerekli şartlara uyan işçilerin niteliklerine göre değişmektedir. Örneğin, mesleki yeterlik belgesine sahip, İŞKUR’a kayıtlı bir kadın işsizi işe alan işveren 54 ay boyunca sigorta primi ödemeyecektir. Aynı şekilde, 18–29 yaş arası genç bir erkek işsizi işe alan işveren de 54 aya kadar teşvikten  yararlanabilmektedir.

6111 Sayılı Kanuna Dayanan Teşvikten Yararlanma Süreleri

18 Yaşından
Büyük Tüm
Vatandaşlar
18 Yaşından
Büyük
Kadınlar
18-29 Yaş
Arası
Erkekler
29 Yaşından
Büyük
Erkekler
Mesleki Yeterlilik Belgesi
(MYB) Sahipleri
48 AY 48 AY 24 AY
Mesleki ve Teknik Eğitim (MTE)
Mezunu (Orta/Yüksek Öğr.) /
İŞKUR İşgücü Yetiştirme Kursu
Bitirme Belgesi Sahipleri
36 AY 36 AY 24 AY
5510 Sayılı Kanunun 4/a md.
Kapsamında çalışırken; bu
maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten sonra MYB / MTE
belgesi alanlar
12 AY
Herhangi Bir Belgesi
Bulunmayanlar
6 (Personel İŞKUR’a
kayıtlı işsizlerden alınırsa
geçerlidir)
24 AY

İşkur’un İşbaşı Eğitim Programları

İşverenlere yönelik bir diğer teşvik de İşkur tarafından düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarıdır. İşkur’un işsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmek amacıyla düzenlemekte olduğu bu programlar kapsamında işbaşı eğitim veriyorsanız, iş başında eğitim alan kişiler için herhangi bir sosyal güvenlik primi yatırmak zorunda değilsiniz. İş yerinizde işbaşı eğitim programları kapsamında eğitim alan söz konusu kişilerin primleri İşkur tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca işbaşı eğitim kursuna katılan kursiyerlere İşkur tarafından işbaşı eğitim aldıkları her gün için asgari ücretin günlük tutarı kadar ödeme yapılmaktadır.

4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 15. madde kapsamında işbaşı eğitim programları katılımcılarının, program sonrasında işe alınmaları hâlinde bu kişilerin sigorta primi işveren hissesinin tamamının imalat sektöründe 48 ay, diğer sektörlerde 36 ay işsizlik sigortası fonundan karşılanması söz konusudur. Bu teşvik için genel anlamda aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Katılımcısı Yönünden;
Katılımcının,

 • İşbaşı eğitim programının bitimine müteakip en geç 3 ay işinde işe alınması,
 • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,
 • İşverenin 1. ve 2. dereceden hısımı olmaması,
 • İşbaşı eğitim programının tamamlandığı meslekte işe alınması.

İş Yeri Yönünden;

 • İş yerinin özel sektör işverenine ait olması,
 • İşbaşı eğitim programı katılımcısının işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında iş yerinden SGK’ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmiş
  olması,
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı  borcu bulunmaması,
 • İş yerinde çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği yönünde  herhangi bir tespitin söz konusu olmaması,
 • İşbaşı eğitim verecek iş yerlerinin İşkur’a kayıtlı olması,
 • İşbaşı eğitim programının uygulanacağı iş yerinde işveren dışında en az 2 kişinin çalışması,
 • İşbaşı eğitim programının herhangi bir mesleki eğitim ve vasıf içermeyen mesleklerde (beden işçisi, çaycı, temizlik görevlisi gibi)  uygulanmaması.

İşbaşı Eğitim Programı Kapsamında Sağlanan Destekler:

 • Kursiyerler için günlük zaruri ödeme
 • İş kazası ve meslek hastalığı primi

Kosgeb’in Nitelikli Personel İstihdam Desteği

İşletmeniz için ihtiyaç duyduğunuz nitelikli personel için verilen bir destektir. Söz konusu destek için istihdam edilecek kişinin en az 4 yıllık fakülte ve  yüksek okul mezunu olması ve işletmenin son 4 aylık SGK sigortalı hizmet listesinde bulunmayan yeni istihdam yaratması koşulları  aranmaktadır. Bu kişilerin işe başladığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde destek başvurusunun yapılması gerekmektedir. Aynı anda 2 kişi söz konusu destekten yararlanabilir.

BİLGİ

İşbaşı eğitim program süresi, günlük en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere (dinlenme süreleri hariç) haftalık 45 saatten ve toplamda 160 fiili günden fazla düzenlenemez. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan meslekler için program süresi, MEB modüler eğitim programlarında belirtilen sürelerden az
olamaz.

İşsizlik ödeneği alınırken de işbaşı eğitim programından yararlanılabilmektedir.

FİRMANIZA NASIL KAZANÇ SAĞLADIĞIMIZI ÖĞRENİN !

Size SGK teşvik hesaplama programı hakkında daha fazla bilgi verebilmek için 20 dakikanızı bize ayırın. Firmanıza nasıl kazanç sağladığımızı anında kanıtlayalım. Firmanızın maliyetlerini düşürmek ve daha fazla kazanç elde etmek için şimdi ziyaret talep formunu doldurun ya da bizi arayın.

BİZE ULAŞIN

Lütfen bize yazın. Size en kısa zamanda cevap vereceğiz.

Gönderiliyor
SGK-TESVIK.COM 2024Turksab

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?