DENETİM SONUÇLARINA İTİRAZ

İŞ YERİNİN VE İŞ YERİ KAYITLARININ DENETİMİ

İş yeri denetimlerinde, prim borçlarına ve idari para cezaları gibi gerçekleşen  denetim sonuçlarına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

SGK Teşvik İş Yeri Denetim Sonuçlarına İtiraz

Denetlemelerde İş Yerinize Çıkartılan Borç ve Cezalara İtiraz Edebilirsiniz

İşyeri denetimleri, SGK denetim elemanları tarafından fiili denetim yapılması, iş yeri kayıtlarının incelenmesi, soruşturma ve asgari işçilik uygulaması gibi denetimlerin sonuçlarından doğan borç ve cezalara haklı olduğunuzu düşünüyorsanız, denetim sonuçlarına itiraz edebilirsiniz.

Prim Borçlarına İtiraz

SGK’nın denetim elemanlarının yaptığı denetimlere ya da tarafınıza tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde, SGK’nın ilgili birimine itiraz edebilirsiniz. İtirazınız, takibi durdurur. İtirazınızın reddi hâlinde, kararın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilirsiniz. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunuzun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin SGK lehine karar vermesi hâlinde, 88. ve 89. maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

İdari Para Cezalarına İtiraz

İdari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde SGK’ya ya da SGK’nın ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde bu cezalar için SGK’ya itiraz edilebilir. İtiraz, takibi durdurur. SGK tarafından itirazınız reddedilirse, kararın size tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirsiniz. Bu süre içinde başvurunuzu yapmamanız hâlinde, idari para cezanız kesinleşir.

İdari para cezalarının, SGK’ya itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi hâlinde, idari para cezasının dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Mahkemeye başvurmanız, idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmediğiniz idari para cezaları, 89. madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte sizden tahsil edilir. İdari para cezaları 10 yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Zaman aşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar.

BİLGİ

Prim Borçlarına İtiraz: Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde SGK’ya itiraz edebilirsiniz. İtirazınızın reddi hâlinde, kararın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilirsiniz.

İdari Para Cezalarına İtiraz: Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde SGK’ya yapılır. İtirazınızın reddi hâlinde kararın size tebliğ  tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili İdare Mahkemesine başvurabilirsiniz.

Yetkili mahkemelere başvuru süresi açısından farklılık bulunmaktadır.  Örneğin, prim borcu ve idari para cezanızın aynı gün (02 Mart tarihinde) tarafınıza tebliğ edildiğini varsayalım. Prim borçlarına itiraz için süre 1 ay sonra, yani 02 Nisan tarihinde dolacak iken; idari para cezalarına itiraz için süre 30 gün sonra, yani 31 Mart tarihinde dolacaktır.

Asgari işçilik uygulaması sonucu size tahakkuk eden prim, gecikme zammı ve gecikme cezası ile idari para cezaları için uzlaşmaya gidip söz konusu tutarları düşürebilirsiniz.

FİRMANIZA NASIL KAZANÇ SAĞLADIĞIMIZI ÖĞRENİN !

Size SGK teşvik hesaplama programı hakkında daha fazla bilgi verebilmek için 20 dakikanızı bize ayırın. Firmanıza nasıl kazanç sağladığımızı anında kanıtlayalım. Firmanızın maliyetlerini düşürmek ve daha fazla kazanç elde etmek için şimdi ziyaret talep formunu doldurun ya da bizi arayın.

BİZE ULAŞIN

Lütfen bize yazın. Size en kısa zamanda cevap vereceğiz.

Gönderiliyor
SGK-TESVIK.COM 2024Turksab

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?