SİGORTA PRİMLERİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşverenler, çalışanların sağlık hizmetlerinden faydalanması ve emeklilik hakkı kazanması için çalışan adına SGK’ya sigorta primleri için ödeme yapar.

SGK TEŞVİK İŞVEREN REHBERİ

Sigortalı İşçi Çalıştıran İşveren, Hem Kendi Kazanır Hem de Ülkesine Kazandırır

Sigortasız işçi çalıştırmak, sigortalı çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve  risklidir. Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti ödeyeceğiniz  primin yaklaşık 10 katıdır. Ayrıca sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderler sizden talep edilir.

Sigorta Primleri

İş yerinizde çalışan sigortalılarınız için ödediğiniz brüt ücret üzerinden sosyal sigorta pirimi ödemelisiniz. Sigorta primi, sigortalı ve işveren hissesinden oluşur. Sigorta primleri için esas alınacak kazancın alt sınırı asgari ücret, üst sınırı ise asgari ücretin 6,5 katıdır. Bazı ödemeleriniz sigorta primine tabi iken, çocuk yardımı, aile yardımı, yemek yardımı gibi bazı ödemelerin bir kısmı sigorta priminden istisnadır.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Verme Yükümlülüğünüz

SGK’nın ödeyeceğiniz primleri hesaplaması ve sigortalılara hizmet kazandırması için çalıştırdığınız sigortalıların ay içindeki çalışma sürelerine ihtiyacı vardır. Bu bilgileri izleyen ayın 26’sına kadar e-bildirge yoluyla SGK’ya verme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Eğer sigortalılarınızı ay içinde 30 günden az bildirmiş iseniz ve iş yerinizde 10’dan az işçi çalışıyorsa, eksik gün nedenini de SGK’ya bir form ile bildirmek zorundasınız.

Aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalıların T.C. kimlik numaraları, çalışma gün sayıları, sigorta primine esas kazançlarının, iş yeri kayıtları ile mutabık  olması gerekmektedir. Aksi hâlde, kayıtlarınızın geçersiz olması nedeniyle  idari para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Aylık Sigorta Prim ve Hizmet Belgesi ile çalıştırdığınız sigortalıların meslek kodlarını da girmek zorundasınız.

Sigorta Primlerinin Ödenme Süresi

İşveren, sigorta primleri sigortalı ve işveren hissesi paylarını en geç takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya ödemelidir.
Sigorta primlerinin ödemesi;

 • Kurumun anlaşmalı olduğu bankalar
 • Pttbank
 • E-devlet ve SGK internet siteleri
 • Bankaların internet siteleri
 • Mobil Bankacılık
 • ATM’ler

İşverenler, prim borçlarını vergi dairesinden alacakları Katma Değer Vergisi İadesinden mahsup yoluyla da ödeyebilirler. Bu durumda, sigortalılara ait  ücretleri her ayın 1’i ila sonu arasında ödeyen işverenler sigorta primlerini, primin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonu (vade) yerine, vadeyi izleyen 15. gün ödeyecektir. SGK’nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk 3 aylık  sürede her bir ay için %2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır.  Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.

Sigorta Prim Oranları

Tablodaki prim oranları, kazançlara uygulanarak ödenecek primler hesaplanır

Primler Sigortalı % İşveren % Sigortalı+İşveren % Devlet
Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası 9 11 20 İşverenlerden Uzun Vadeli Sigorta Kolları Primi Olarak Tahsil Edilen Primin 1/4’ü
Kısa Vadeli Sigorta Kolları 2 2
Genel Sağlık Sigortası 5 7,5 12,5 İşverenlerden GSS Primi Olarak Tahsil Edilen Primin 1/4’ü
İşsizlik Sigortası 1 2 3 %1
Toplam 15 22,5 37,5
Çalıştıracağınız Emekli İşçi İçin Ödeyeceğiniz Sosyal Güvenlik Destek Prim Oranı + Kısa Vadeli Sigorta Kolları 7,5 24,5 32

CEZA YEMEYİN !

Mevzuata Uygun Bildirim Yapın

Kayıt dışı istihdam, çalışanların SGK’ ya hiç bildirilmemesi veya çalışma sürelerinin ya da ücretlerinin eksik bildirilmesidir.

İşyerinizde kayıt dışı istihdam tespiti halinde;

 • Yüksek idari para cezaları ile karşılaşırsınız.
 • İş kazası durumunda adli ve ağır idari sorumluluklar doğar.
 • Teşvik, hibe ve kredilerden yararlanamazsınız.

Yapılan tespitlerde;

 • Bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda 2 asgari ücret,
 • Bu süre 1 ay ise 4 asgari ücret,
 • 6 ay ise 14 asgari ücret,
 • 1 yıl ise 26 asgari ücret,
  tutarında idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu çalışmalara ait primler  gecikme cezası ve faiziyle birlikte tahsil edilir.

Çalıştırdığınız işçilerin ücretlerinin eksik bildirilmesi durumu da kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda da yine sigortalı başına her ay için 2 asgari ücret tutarında ceza uygulanmaktadır.

Çalıştırdığınız işçilerin meslek kodları, işyerinde fiilen yaptıkları işe uygun şekilde bildirilmelidir. Aksi durumda her sigortalı için 1 asgari ücret tutarında ceza ile karşılaşabilirsiniz.

BİLGİ

Yemek yardımının iş yerinde ticket veya kupon yoluyla yapılması hâlinde de  bu tutar sigorta priminden istisnadır. Ancak bu durumun, denetim  elemanınca istenilmesi hâlinde, fatura ibrazı yoluyla ispatlanması gerekir. Yemek yardımının nakit para şeklinde yapılması hâlinde ise istisna tutarını aşan kısım sigorta primine tabi olacaktır.

Asıl işveren–alt işveren ilişkisinin söz konusu olduğu iş yerlerinde asıl işverenin sigorta prim teşvikinden yararlanabilmesi için, asıl işverenle birlikte  hizmet aldığı alt işverenlerin tamamının da gerekli şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

FİRMANIZA NASIL KAZANÇ SAĞLADIĞIMIZI ÖĞRENİN !

Size SGK teşvik hesaplama programı hakkında daha fazla bilgi verebilmek için 20 dakikanızı bize ayırın. Firmanıza nasıl kazanç sağladığımızı anında kanıtlayalım. Firmanızın maliyetlerini düşürmek ve daha fazla kazanç elde etmek için şimdi ziyaret talep formunu doldurun ya da bizi arayın.

BİZE ULAŞIN

Lütfen bize yazın. Size en kısa zamanda cevap vereceğiz.

Gönderiliyor
SGK-TESVIK.COM 2024Turksab

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?