SEKTÖRLER

SGK TEŞVİK PROGRAMI

Tekstil, inşaat, teknoloji, lojistik, turizm, sağlık, eğitim, gıda, üretim, restoran ve kafe, perakende ve tüm sektörler için SGK teşvik hesaplama programı kolay, hızlı ve güvenilir mükellef bir yazılımdır.

Ücretsiz Dene
SGK Teşvik Sektörler

Ölçeğine Bakılmaksızın Şartları Sağlayan Tüm Özel Sektör İşletmeleri
SGK Teşviklerinden Faydalanabilir

SGK, istihdamın artmasını ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla belirli kanunlara göre çok sayıda özel sektör işletmelerini SGK teşvikleri ile destekler. İstihdamın artırılmasında etkisi olan şirketler, sigorta priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanabilirler. SGK teşviklerinden, aylık prim ve hizmet belgesinin zamanında veren ve ödemesini yapan, SGK’ya borcu olmayan, kayıt dışı personel çalıştırmayan küçük ya da büyük özel sektördeki tüm  işletmelerin çalışan sayısına bakılmadan teşvik alma hakları vardır.

SGK Teşvik Hesaplama İmalat Sanayi

İmalat ve Ağır Sanayi

SGK teşvikleri açısından imalat ve ağır sanayi

İmalat sanayinde 5 milyondan fazla çalışan istihdam edilmektedir. Her geçen gün istihdam sayıları artmaktadır. İmalat sektöründe, özellikle de ağır sanayide işçi bulmada zorluklar yaşanmaktadır. Daha rahat çalışma koşulları beklentisi olan genç nesil ağır sanayide çalışmak istememektedir. Çalışanların uzun süreli çalışmadıkları ayrıca gözlemlenmektedir. Bu hızlı personel değişimine sebep olmaktadır. Personel sirkülasyonun fazla olduğu sektörlerde SGK teşvikleri takibi ve avantajlı teşvik hesaplaması çok güçtür. Yeni nesil teşvik imalat sanayinde prim ödemelerinin işveren üzerinden büyük bir oranda almaktadır. Bundan dolayı imalat sanayinde teşvik tutarları yüksektir. Sadece bir kişinin teşvikinin yıllık tutarı bile çok yüksektir. Kaçan bir kişiyi bile riske atmamak için SGK teşvik programı kullanmak çok önemlidir.

SGK Teşvik Hesaplama Tekstil

Tekstil ve Konfeksiyon

İplik, kumaş, tekstil yan sanayi, konfeksiyon ve tekstil sektöründe SGK  teşvik uygulaması

Tekstil ve konfeksiyon üretici firmalarda personel sayısı fazladır. İhracat ağırlıklı çalışan firmalarda personel sayısı genelde artış şeklindedir. Satışların düşmesi durumunda ciddi personel çıkışı olmaktadır. Genelde yükselen ortalaması olan firmalarda personel çıkışı çok fazla olduğunda, ortalama üstünde kalan teşvikli personel de azalır. Tabi bu da SGK teşvik indirimlerinde kayıplara sebep olur. Firmadan firmaya durum değişiklik gösterse de personel bağlılığının da az olduğunu görüyoruz. Firma açısından güzel bir durum olmasa da alınan personellerin SGK teşviklerine dikkat edilirse, teşvik süreleri bitmeden değişen personeller sayesinde teşvik süreleri uzar. Dolayısıyla da SGK teşvik indirimleri pek eksilmez. SGK teşvik programı eksiksiz teşvik hesaplama yaptığı gibi hayatı kolaylaştıra SGK araçları da içerir.

SGK Teşvik Hesaplama İnşaat

İnşaat Sektörü

İnşaat sektöründe SGK teşvik uygulamaları

İnşaat sektörü, Türkiye’nin istihdam yaratan en önemli sektörlerindendir. Sektör kendisine mal ve hizmet üreten alt sektörlere de iş olanakları sağlamakta ve ekonomik büyümeye katkı sunmaktadır. Ekonomideki gelişmelere karşı çok  duyarlıdır. Ekonominin genişleme dönemlerinde sektör büyürken, daralma dönemlerinde küçülmektedir. İnşaat sektörü 2 milyona yakın çalışanı ile Türkiye istihdamında %7’lik bir pay almaktadır. İnşaat sektöründe taşeron firmalarla çalışmanın çok olduğunu görüyoruz. SGK teşvik hesaplamaları açısından taşeron firma çalışan sayısının da önemi yüksektir. Alınabilecek SGK teşviklerini etkilemektedir. SGK teşvik programı teşvik hesaplamada taşeron firma var ise taşeron firma çalışan sayılarını da dikkate alır. Böylelikle alınabilecek en iyi teşvik hesaplaması yapılmış olur. İnşaat sektöründe iş kazası yüksek olduğundan SGK vizite sistemi daha bir önem kazanıyor. Tek panelden tüm işyerlerinin iş kazası kontrollerini yapabilirsiniz.

SGK Teşvik Hesaplama Perakende

Perakende Sektörü

Perakende sektöründe SGK teşvik programının kolaylığı

Perakende sektörünün hızla büyümesi son yıllarda özellikle gençlerin iş tercihleri arasında yer alıyor. Yarı zamanlı satış danışmanı olarak çalışmaya başlayan bir kişi zamanla mağaza yöneticisi, mağazalar koordinatörü hatta  mağazalar direktörü olabiliyor. Genç nüfusun yoğun olduğu perakende sektöründe gençlerin istihdamı SGK teşvikleri süresi açısında önem arz etmektedir. Giyim, ayakkabı, mobilya, market zincirleri, gıda dışı perakende gibi birçok alt kırılımı olan perakende sektörü iki milyon istihdam sağlamaktadır. E-ticareti ayrı bir bahiste almak gerekse de perakende sektöründe e-ticarette çalışan sayısı her geçen gün artmaktadır.  Özellikle perakende mağaza sayısı fazla olan firmalarda SGK teşviklerini işyeri bazında takip etmek güçleşiyor. SGK teşvik programı tek panelden tüm işyerlerini takip etmeyi sağlıyor. Bordro ve muhasebe entegrasyonları ile de SGK teşvik hesaplama işlemlerini çok kolaylaştırıyor ve zamandan kazandırıyor.

SGK Teşvik Hesaplama Bilişim

Bilişim ve Teknoloji Sektörü

Bilişim, iletişim ve teknoloji sektöründe SGK teşvikleri cazibesi

Çok hızlı bir şekilde gelişen bilişim teknolojileri, her sektöre hız kazandırdığı gibi yaşamın her noktasına dokunmuştur. Küreselleşen dünyada, Türkiye de bilişim ve teknoloji alanlarından gelişmiş ülkeler içerisinde kendine daha üst sıralarda yer bulmaya çalışmaktadır. Yazılım, donanım, internet, elektronik haberleşme, ve hizmet gibi alanlarda 160 bin istihdamı barındırmaktadır. Yeni nesilin özellikle tercihleri arasında yer alan bilişim ve teknoloji sektörünün gelişmesi için devlet tarafından çok sayıda destek vermektedir. Birçok ilde bulunan teknokentler, nitelikli eleman yetiştirmek için Kosgeb desteği, ve tabi ki SGK teşvikleridir. En üst seviyede SGK teşvik desteği bilişim sektörüne verilmektedir. SGK teşvik programı ar-ge teşviklerini de dikkate alarak teşvik hesaplaması yapmaktadır. Bilişim sektöründe nitelikli elemanların aylık kazançlarının yüksek olduğundan, tüm koşulları dikkate alarak SGK teşvik hesaplaması çok önemlidir.

SGK Teşvik Hesaplama Hastane

Özel Hastaneler ve Tıp Merkezleri

Özel hastane, tıp merkezi ve tüm sağlık sektöründe SGK teşvikleri

Sağlık hizmetleri sektörü özellikle son zamanlarda büyüyen sektörlerden biri oldu. Artık sağlık hizmetleri için yurt dışından hastalar sağlık bulmak için veya estetik için Türkiye’yi tercih etmektedirler. Kamu hastaneleri ve üniversite hastaneleri yaklaşık %60 oranından kalan %40’lık pay özel hastane, tıp merkezi ve sağlık kuruluşlarıdır. Bir milyona yakın özel hastane ve sağlık kuruluşu çalışanları, sağlık sektöründeki oranı %20’dir. Gelişen sektörde istihdam oranları da artmaktadır. Özel sağlık sektöründeki işyerlerinde görevli sağlık çalışanlarının fiili hizmet süresi kapsamında geçen çalışmalarına ilişkin bildirimleri 29 nolu belge türü; kapsama girmeyen çalışmaları ile hafta tatili, yıllık izin, kurs gibi fiilen çalışmadıkları sürelere ilişkin hizmetleri 1 nolu belge türü seçilerek aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenir. SGK teşvik programı belge türlerini dikkate alarak teşvik hesaplama yapar. Nitelikli personel sayısının çok olduğu için aylık kazançların yüksek olması teşvik algoritması açısından önem kazanmaktadır.

SGK Teşvik Hesaplama Otel

Oteller ve Konaklama Yerleri

Oteller ve tüm konaklama yerlerinde SGK teşviklerinden faydalanmak

Oteller ve diğer konaklama yerleri, özellikle turizm sektörünün yoğun olduğu yaz dönemlerinde personel artışı olur. Türkiye’de aynı yıl tüm sektörlerde kaydedilen toplam istihdam artışı oranının 4 katı gibi yüksek bir orandır. Türkiye ortalaması üstündeki istihdam artış oranıyla sektör, istihdam payı açısından yükselen sektörlerdendir. Bu hızlı personel artışı SGK teşvik ortalamaları açısından çok önemlidir. Personel alımında bu ortalamalar dikkate alınırsa daha fazla SGK teşvik alması sağlanabilir. SGK teşvik simülasyonu bu açıdan işleri kolaylaştırır. Tabi personel almadan önce potansiyel teşvikleri kontrol ederek alım yapmak da önemli. Eksiksiz ve hatasız teşvik hesaplama için SGK teşvik programı kullanılmalı.

SGK Teşvik Hesaplama Kafe

Restoranlar ve Kafeler

Restoranlar ve kafeler, zincir işletmelerde SGK programının katkısı

Restoran ve kafelerde personel sirkülasyonu ve kısa dönemlerde personel artışları olan bir sektör. Bundan dolayı SGK teşvikleri hesaplamak, takip etmek, özellikle de avantajlı teşvik hesaplaması yapmak personel sayısı arttıkça imkansızlaşır. Bundan dolayı SGK teşvik programı eksiksiz SGK teşvik hesaplaması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca son zamanlarda artan zincir kahve mekanları ve diğer kafe, restoranların işyeri sayısı oldukça fazla. SGK teşvik programı, tek panelden tüm işyerlerinin teşviklerini hesaplanmasını ve SGK işlemlerini yapması açısından da oldukça katma değer katmaktadır.

SGK Teşvik Hesaplama Özel Öğretim

Özel Öğretim ve Eğitim Kuruluşları

Özel öğretim ve eğitim kuruluşlarında SGK teşvik durumu

Özel üniversiteler, lise, kurslar, dershaneler özel öğretim kurumlarındandır. Özel öğretim kurumlarında 200 bin civarında öğretmen ve eğitmen, toplam 350 bine yakın çalışan istihdam edilmektedir. SGK teşvikleri için çalışan sayısı ne olursa olsun SGK teşvik programı kullanmak teşviklerden tam faydalanmayı sağlayacağı gibi SGK araçları işleri kolaylaştıracak ve zamandan kazandıracaktır.

SGK Teşvik Hesaplama Özel Güvenlik

Özel Güvenlik, Temizlik ve Resepsiyon

Çalışan sayısının ve sirkülasyonun çok olduğu özel güvenlik, temizlik ve resepsiyon hizmetleri veren firmalarda SGK teşvik programının büyük katkısı

Bankalar, hastaneler, alışveriş merkezleri ve mağazalar, havaalanları, eğitim kurumları, fabrikalar ve daha birçok alanda güvenlik, temizlik, teknik destek ve resepsiyon hizmetleri büyük bir istihdam alanı oluşturmaktadır. Sadece özel güvenlik olarak bu rakam 500 binlere yaklaştı. Geniş bir hizmet alanı olduğundan personel alımları ve personel sirkülasyonu çok fazla oluyor. Hizmet verdikleri her müşterinin her noktası, bu hizmeti veren firmalar için SGK işyeri sayısını çok arttırmaktadır. Yüzlerce hatta binleri geçen işyeri çalışanlarını takip etmek, SGK teşviklerini hesaplamak gerçekten yoğun bir işgücü anlamına geliyor. SGK teşvik programı binlerce dahi olsa tüm işyerlerini tek panelden yönetmesini sağlıyor. Tek panelden SGK ile ilgili işlemler yapmasını sağlayan araçlar barındıran teşvik programı, bordro programları ile de entegre çalışarak hataları engelliyor ve çok büyük bir zaman kazandırıyor.

SGK Teşvik Hesaplama Mali Müşavir

Mali Müşavirler

SGK teşvik programı kullanmanın mali müşavirlere katkısı

Türkiye’de işletmelerin devletle olan ilişkilerde ve işlemlerin yapılmasında sorumluluk mali müşavirlerin üzerindedir. Cari ay içerisinde muhasebeye ait yapılacak işlemlerin çok olması ve değişen mevzuatları takip etmek ve uygulamak mali müşavirlerinde yoğun bir baskı uygulamaktadır. SGK teşvikleri mali müşavirlerin sorumluluk çerçevesinde olmamasına rağmen, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler bu hizmeti de mali müşavirinden bekliyor ve sorumluluğu yüklüyor. Mali müşavirler mükellefin SGK işlemlerini bu zor şartlarda yapmaya çalışmaktadırlar. Ancak SGK teşvik programı ile teşvik hesaplama yapmıyorsa teşvik kaçırması çok muhtemeldir. Bu hizmet için ek ücret almayan mali müşavir SGK teşvik programı ek bir maliyet olarak görmektedir. Üstelik kaçan teşvik fark edildiğinde sorumlusu da ne yazık ki mali müşavir oluyor. Burada yapılması gereken bu hizmetin ücretlendirilmesi ya da hiç olmaz ise maliyetinin  mükellefe yansıtılmasıdır. Mükellef bu ücreti ödemekten imtina ediyorsa mutlaka konu hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Aksi halde kaçırılacak teşviklerde mükellef mali müşaviri sorumlu tutacaktır. Mali müşavirler açısından bakacak olursak SGK teşvikleri için ayırdıkları zaman ve iş gücü çok daha fazla maliyete sebep olmaktadır. Mali müşavirler SGK teşvik programı ile bu maliyetten kurtulabilir hatta çok iyi bir gelir dahi elde edebilirler.

SGK Teşvik Hesaplama İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Hizmetleri

İnsan kaynakları sektöründe katma değerli SGK teşvik programı

İnsan kaynakları hizmetleri veren firmalar, organizasyonel gelişim ve optimizasyon, personel bulma ve yerleştirme, oryantasyon, sicil yönetimi, dijital arşivleme, bordrolama hizmeti, yabancı çalışan çalışma izinleri, SGK teşvik indirimleri, SGK danışmanlık, eğitim yönetimi, performans yönetimi, çalışan ilişkileri ve şirket içi bağımlılık ile ilgili bir çok konuda hizmet vermektedirler. Bu hizmetler gelir modeli olduğundan SGK teşvikleri için bir program kullanmak zorundalar. Kullandıkları SGK teşvik programının eksiksiz ve hatasız hesaplama yapması çok önemlidir. Birçok müşteriye hizmet verdiğinden zamandan kazanım için hesaplamanın da hızlı olması gerekir. SGK teşvik programı eksiksiz, hatasız, hızlı ve kolayca teşvik hesaplama yapan mükellef bir yazılımdır. Bununla birlikte içerisinde barındırdığı teşvik simülasyonu, teşvikli personel takibi, sağlık raporu takibi ve onaylanması, iş kazası kontrolü, aylık işe giriş ve çıkışlar, tahakkuk, borç, emanet, müfredat kartı, potansiyel teşvik sorgulama gibi bir çok SGK araçlar, insan kaynakları süreçlerinde işleri kolaylaştırmaktadır.

SGK Teşvik Programı

TÜM SEKTÖRLER İÇİN SGK TEŞVİK PROGRAMI

Büyük ya da küçük hangi sektörde olursanız olun SGK teşvik programı size kazandırır.

Hangi sektörde ve hangi büyüklükte bir firma olursanız olun, SGK teşvik hesaplama programı ile firma içinde, özel bir kimseye ihtiyaç olmadan SGK teşviklerini kolaylıkla yapabilirsiniz.

SGK teşvik hesaplama bir kaç dakikada size sonuçları verir.

SGK teşvik hesaplama işlemlerini yaptıktan sonra bir kaç dakikada sonuçları alırsınız. Hangi teşvik hesaplama yöntemini kullanırsanız kullanın çok kolay bir şekilde sonuç alın. Değişiklikleri gözlemleyin, SGK teşvik hesaplama raporunu bilgisayarınıza indirin. Bir programa entegrasyon yaptıysanız, değişiklikleri direk programınıza gönderin. İşler bu kadar kolay!

Şimdi ücretsiz bir deneme yapın !

Ücretsiz Dene

FİRMANIZA NASIL KAZANÇ SAĞLADIĞIMIZI ÖĞRENİN !

Size SGK teşvik hesaplama programı hakkında daha fazla bilgi verebilmek için 20 dakikanızı bize ayırın. Firmanıza nasıl kazanç sağladığımızı anında kanıtlayalım. Firmanızın maliyetlerini düşürmek ve daha fazla kazanç elde etmek için şimdi ziyaret talep formunu doldurun ya da bizi arayın.

BİZE ULAŞIN

Lütfen bize yazın. Size en kısa zamanda cevap vereceğiz.

Gönderiliyor
SGK-TESVIK.COM 2024Turksab

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?