SGK Teşvik Hesaplama Programı

Sosyal Güvenlik Kurumu istihdama katkı sağlayan şirketlere verdiği teşvikleri
SGK Yönetim Sistemi ile kolay, hızlı ve güvenilir hesapla.

İSTİHDAM ARTTIR TEŞVİK AL.
TEŞVİK AL İSTİHDAM ARTTIR

SGK Teşvik HesaplaŞimdi Ücretsiz Dene

SGK Şirketlere Hangi Destekleri Veriyor?

İstihdamı arttırmak ve işsizliği azaltmak için verilen SGK teşvikleri hakkında bilgi edinin.

SGK Teşviklerinden Nasıl Yararlanabilirsiniz?

SGK istihdam teşviklerinden faydalanabilmeniz için hangi şatlar gerekmektedir? Teşviklerden nasıl yararlanabileceğinizi öğrenin.

SGK Yönetim Sistemleri Size Nasıl Kazanç Sağlar?

SGK Yönetim Sistemi ile SGK istihdam teşviklerini kolay ve hızlı bir şekilde yapın. SGK teşviklerinden daha fazla nasıl  faydalanabileceğinizi öğrenin.
SGK Teşvik Para İadesi

Güçlü bir ekonomi büyüyen güçlü şirketlerle olur

Güçlü ekonominin en önemli göstergelerinden birisi ekonomik büyüme oranlarının yüksekliğidir.

Yüksek büyüme kişi başına gelir artışı, daha verimli bir ekonomik yapı ve toplumun daha yüksek harcama potansiyeline ulaşması, düşük işsizlik, yükselen verimlilik, artan yatırımlar, kamu borç yükünün düşmesi, tüketici ve iş dünyası güveninin artmasıdır.

SGK’nın Katkısı

Devlet güçlü bir ekonomi için çeşitli teşvikler verir. Bunlardan biri de SGK İstihdam teşvikleridir. Şirketlerin büyümesi, istihdamın artmasını ve işsizliğin azalmasını belirli kanunlara çerçevesinde işvereni ve çalışanı teşviklerle destekler.

SGK Şirketlere Hangi Destekleri Veriyor?

Küçük, büyük tüm şirketler, çalışan sayısı sınırı olmaksızın sigorta priminde indirim, destek ve teşviklerden faydalanabiliyor.

İŞTE SGK TEŞVİKLERİ

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının (ı) bendi 2008/93 – 2009/139 – 2011/45 Sayılı Genelgeler

Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlandıran SGK teşviki

Daha fazla bilgi

Yurt Dışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılara Uygulanan 5 Puanlık Prim İndirimi

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının (i) bendi – 2013/30 Sayılı Genelge

Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalıları için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanan SGK teşviki

Daha fazla bilgi 

İlave 6 Puanlık Prim İndirimi

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 2. Fıkrası – 2013/30 – 2016/8 Sayılı Genelgeler

51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlayan SGK teşviki

SGK Teşvik Hesaplama Programı Otomatik Hesaplar

Daha fazla bilgi

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik

5510 Sayılı Kanunun Ek 2. Maddesi 2011/54 – 2012/30 – 2012/37 Sayılı Genelgeler

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılayan SGK teşviki

Daha fazla bilgi

İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası, 2009-149 Sayılı Genelge

Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılayan SGK teşvik

Daha fazla bilgi

Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi, 2011-4 5 Sayılı Genelge

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlayan SGK teşvik

SGK Teşvik Hesaplama Programı Otomatik Hesaplar

Daha fazla bilgi

İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesi , 2016/1 Sayılı Genelge

Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlayan SGK teşviki

SGK Teşvik Hesaplama Programı Otomatik Hesaplar

Daha fazla bilgi

Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik

4857 Sayılı İş Kanunun 30. Maddesi, 2008/77 Sayılı Genelge

Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanması sağlayan SGK teşviki

Daha fazla bilgi

Araştırma, Geliştirme ve ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. Maddesi, 2008/85 – 2009/21 Sayılı Genelgeler

Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılayan SGK teşviki

Daha fazla bilgi

Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki

5225 Sayılı Kanunun 5. Maddesi, 2010/109 Sayılı Genelge

Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılayan SGK teşviki

Daha fazla bilgi

Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

2828 sayılı Kanununun Ek 1. Maddesi. 2018/7 Sayılı Genelge

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine tarafından karşılayan SGK teşviki

Daha fazla bilgi

Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

3294 sayılı Kanununun Ek 5. Maddesi.2018/8 Sayılı Genelge

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılayan SGK teşviki

Daha fazla bilgi

Yeni Nesil Teşvik

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19. Maddesi

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan SGK teşviki

SGK Teşvik Hesaplama Programı Otomatik Hesaplar

Daha fazla bilgi

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki

4447 sayılı Kanunun ek 4. Maddesi, 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

4447 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmü uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak uygulanan SGK teşviki

Daha fazla bilgi

İstihdamı Arttır Teşvik Al

İstihdamı arttır, üretimi arttır, ihracatı arttır. Şirketler büyüsün, ekonomi büyüsün.

 

SGK Teşvikleri

SGK Teşviklerinden Nasıl Faydalanabilirsiniz?

SGK Teşvikleri; İstihdamın artmasını ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla SGK’nın, belirli kanunlara göre çok sayıda işvereni ve çalışanı teşviklerle desteklemesidir. İstihdamın artırılmasında etkisi olan şirketler, Sigorta Priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanabilirler. Teşviklerden yararlanmak için çalışan sayısında belirli bir sınır yoktur, yani küçük veya büyük çaplı tüm işyerleri bu hakka sahiptirler.

SGK Teşviklerinden Yararlanmak İçin Genel Şartlar Neler?

● Kamu kuruluşu değil “Özel Sektör İşvereni” Olmak (İstisnalar olabilir)
● Yasal süre içerisinde tahakkuk eden sigorta primlerinin ödenmesi
● Yasal süre içerisinde aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi
● Gecikme cezası/zammı ve idari para cezaları borcunun bulunmaması
● Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması

Teşvik Kapsamında Olmayanlar

● Emekliler
● Devlet ile ihale usulü iş yapanlar
● Kamu Kuruluşları (İstisnalar olabilir)
● Sahte sigortalı bildiriminde bulunanlar
● Yapılandırılan/taksitlendirilen borçları zamanında ve düzenli ödemeyenler

SGK Teşviklerine Uygun Bildirim Yapmalısınız

SGK teşviklerinden yararlanabilecek koşullara sahipseniz SGK bildirimini teşviklere uygun bir şekilde düzenlemelisiniz. Sigortalı çalışan sayısı arttıkça, hangi çalışanların SGK teşviklerinden faydalabildiğini ve birden fazla SGK teşvikinden faydalanıyorsa hangisinin daha avantajlı olduğunu, teşvik sürelerinin  takip edilmesi oldukça güçleşiyor. Üstelik değişen kanunları takip etmek de ayrı bir sorumluluk getiriyor. Bu kadar çok kriterin doğru bir şekilde yapılması işverenler açısından zorluk getiriyor. Üstelik hata yapılması durumunda da cezaya maruz kalma riski de var.

O İş Bizde !

SGK teşvik hesaplamak, sigortalı çalışanların teşviklerini kontrol etmek, kanun düzenlemeleri takip etmek gerçekten çok zor.

Siz bunları düşünmeyin. Artık o iş bizde !

 • Hatasız
 • Maksimum Teşvik
 • Hızlı Sonuç
 • Kolay Kullanım

Dakikalar içerisinde sizin için SGK hesabınıza bağlanarak sizin için en avantajlı SGK teşviklerinden faydalandıracak hesapları yapar.

SGK Yönetim Sistemi Online  SGK Teşviklerden Maksimum Faydalanmanızı Sağlar

“Hizmette üstünlük, herkese kazandırır, müşteriler kazanır, çalışanlar kazanır, yönetim kazanır, hissedarlar kazanır, toplum kazanır, ülke kazanır.”

Online SGK Teşvik Hesaplama

SGK Yönetim Sistemi Online SGK teşvik hesaplama sistemi ile çok hızlı, çok kolay ve en fazla SGK teşvik hesaplama yaparak size çok boyutlu kazanç sağlar.

 • Bulut Teknoloji
 • Tek Panelden Yönetim
 • Muhasebeci Erişimi
 • Raporlamalar
 • Hatasız Hesaplama
 • Maksimum Teşvik
 • Her Zaman Güncel
 • Otomatik Yedekleme
 • Veri Güvenliği
 • Sınırsız Destek
SGK Teşvik Yönetim Sistemi

MEMNUN KALMAZSANIZ
PARANIZ İADE

%100 Müşteri Memnuniyeti, %100 Garanti, %100 Para İadesi

SGK Yönetim Sistemi Online SGK teşvik hesaplama ile çalışın. Kullanım kolaylıklarını, tam ve doğru hesaplamasını kendiniz test edin. Diğer muadillerinden daha üstün ve daha ucuza SGK teşvik hesaplama işlemlerinizi yapın. Hala memnun değilseniz size 30 gün para iade garantisi veriyoruz. Ama lütfen nerede hata yaptığımızı bize söyleyin : )

SGK Teşvik Para İadesi

11.987

TEŞVİKTEN FAYDALANAN FİRMA

3.517.484

SİGORTALI SAYISI

697.475.418 TL

KAZANDIRILAN TEŞVİK TUTARI

2011 TEŞVİKLERİ

Hesaplanan Teşvik
9.924.994 TL
Sigortalı Sayısı
2.190.156 Kişi

2012 TEŞVİKLERİ

Hesaplanan Teşvik
28.749.761 TL
Sigortalı Sayısı
2.501.480 Kişi

2013 TEŞVİKLERİ

Hesaplanan Teşvik
56.340.960 TL
Sigortalı Sayısı
2.784.641 Kişi

2014 TEŞVİKLERİ

Hesaplanan Teşvik
65.820.578 TL
Sigortalı Sayısı
3.026.788 Kişi

2015 TEŞVİKLERİ

Hesaplanan Teşvik
77.930.943 TL
Sigortalı Sayısı
3.315.816 Kişi

2016 TEŞVİKLERİ

Hesaplanan Teşvik
94.694.471 TL
Sigortalı Sayısı
3.532.494 Kişi

2017 TEŞVİKLERİ

Hesaplanan Teşvik
143.131.436 TL
Sigortalı Sayısı
3.832.391 Kişi

2018 TEŞVİKLERİ

Hesaplanan Teşvik
188.623.428 TL
Sigortalı Sayısı
3.517.484 Kişi

BİZE ULAŞIN

Lütfen bize yazın. Size en kısa zamanda cevap vereceğiz.

Gönderiliyor
SGK-TESVIK.COM 2024Turksab

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?